Privacyverklaring Wacoya 

1. Algemeen 

We verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens om jou persoonlijke voordelen aan te bieden. We beschermen je gegevens en respecteren jouw rechten. 


Jouw persoonsgegevens zijn heel belangrijk voor ons. Wij maken er dan ook een punt van om deze te beschermen. Bij het gebruik van jouw persoonsgegevens houden wij rekening met de rechten die je hebt volgens de wet. Om jou elke keer opnieuw een persoonlijke service aan te bieden en onze dienstverlening nog beter op jou af te stemmen, hebben we jouw persoonsgegevens nodig. 

Die persoonsgegevens verzamelen wij via kanalen zoals Facebook, Whatsapp, sms, email en andere mogelijke communicatiekanalen waarbij je ons jouw persoonsgegevens geeft en op die manier geregistreerd wordt in onze klantendatabank. 

De Privacyverklaring legt uit hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken. 

2. Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken we? 

We verzamelen gegevens die je ons zelf meedeelt, persoonlijke gegevens (naam, voornaam, email, telnummer), aankoopgegevens, gegevens over bezoeken aan de website, betaalgegevens, enzovoort. Wanneer we met gegevens werken die gevoelig van aard zijn, zoals gezondheidsinformatie, vragen we altijd jouw toestemming. 

 

2.1 Algemene gegevens 


Hier vind je de gegevens die van toepassing zijn voor iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks in contact komt met wacoya.be. 


Een deel van de persoonsinformatie die we gebruiken, heb je ons zelf meegedeeld. Bijvoorbeeld wanneer je online een afspraak maakt. Zo geef je ons onder andere je naam, adres, telefoonnummer, email en contactgegevens door. 

 

Persoonlijke voorkeuren en interesses 

Om onze diensten en communicaties beter op jou af te stemmen en jou zo veel mogelijk persoonlijk te kunnen benaderen, maken we ook een inschatting van jouw persoonlijke voorkeuren en interesses. Dit doen we bijvoorbeeld aan de hand van jouw gegevens. 

Gegevens rond aankopen en diensten 

Diensten die je afneemt gaat onder meer over (persoonlijke) lessen die je boekt of workshops die je volgt. 

Via de website of app 

We houden technische gegevens bij over elk individu dat onze website(s) bezoekt. Voorbeelden hiervan zijn het IP-adres, mac-adres, de browser, gegevens over het toestel en de externe website of app die naar ons heeft doorverwezen. 

Daarnaast houden we bij hoe elke bezoeker de website of app gebruikt. Zo weten we wanneer mensen onze apps installeren, onze website bezoeken, hoe een webpagina wordt bekeken, waar er precies wordt geklikt, waar men de website opnieuw verlaat, enzovoort. Deze analyses laten ons toe om het gebruiksgemak van onze website of app te verbeteren. Deze informatie wordt ook gebruikt om de website aan te passen aan jouw persoonlijke voorkeuren en interesses. Zo kunnen we je eerst de producten of voordelen tonen waarin je het meest geïnteresseerd bent en de meest interessante advertenties voor jou selecteren. 

Cookies laten ons toe deze kennis op te bouwen over verschillende bezoeken aan onze website heen.Een cookie is een stukje informatie dat jouw browser voor ons opslaat en ons op een later moment – bijvoorbeeld bij een volgend bezoek – opnieuw doorstuurt. 


2.2 Specifieke gegevens 

Onderstaande gegevens verzamelen we alleen wanneer je ons deze informatie zelf hebt gegeven. Deze gegevens mogen we volgens de wetgeving enkel verzamelen wanneer we jouw toestemming hiervoor hebben gekregen. Deze gegevens beschouwen ook als jouw “profielinformatie”. 


2.3 Gegevens via toepassingen 

Deze gegevens verzamelen we enkel wanneer je gebruik maakt van deze toepassingen. Gebruik je deze toepassingen niet dan verzamelen we hierover geen gegevens. 

3. Waarom en op welke basis verzamelen wij jouw persoonsgegevens? 

We hebben jouw gegevens nodig om jou onze diensten te kunnen aanbieden. 

Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, baseren we op volgende rechtsgronden: 

·       Uitvoering van een contract: deze gegevens hebben we nodig om onze diensten te kunnen aanbieden. 

·       Wettelijke verplichting: sommige gegevens moeten we verwerken en bijhouden om te voldoen aan andere geldende wetgevingen. 

·       Gerechtvaardigd belang: deze gegevens worden verwerkt om de belangen van Wacoya te behartigen. Onze belangen worden steeds afgewogen tegen die van jou en jouw rechten en vrijheden. 

·       Toestemming: voor de verwerking van deze gegevens hebben we je expliciete toestemming verkregen. 

3.1 Algemene doelen en verwerkingsgronden 

Aanbieden van de diensten 

De gegevens die we je vragen bij het boeken van een les of afspraak, hebben we nodig om onze overeenkomsten met jou te kunnen naleven. Zo kunnen we onder andere je persoonlijke voordelen versturen naar het juiste adres, een promotie of voordeel toekennen en je inschrijving op lessen of workshops voltooien. 

Daarnaast is je profielinformatie voor ons ook belangrijk om misbruik en fraude te voorkomen of te detecteren. 


Tot slot zijn we ook wettelijk verplicht om een deel van deze gegevens bij te houden voor onder meer fiscale doeleinden, garantie-verplichtingen of een eventueel geschil. 

De volgende rechtsgronden zijn hier van toepassing: uitvoering van een overeenkomst, gerechtvaardigd belang en wettelijk verplichting. 

Communicaties versturen naar jou 

We gebruiken jouw gegevens onder andere om je nieuwsbrieven te versturen, om je op de hoogte te houden van onze activiteiten, promoties en voordelen. Voor het opstellen van deze communicaties gebruiken we je persoonsgegevens en interesses die daaruit worden afgeleid. Onze communicaties kunnen we versturen via e-mail en via post. 

We kunnen jou ook contacteren in geval van terugroepingen van een bepaald product of service. 

Elke keer wij jou iets willen laten weten, gebruiken we je profielgegevens (dit zijn de gegevens die je ons zelf hebt gegeven, je persoonsgegevens en de gegevens die we op basis daarvan genereren, je persoonlijke voorkeuren en interesses en jouw specifieke gegevens). Voor het versturen van communicaties naar jou baseren we ons op onze gerechtvaardigde belangen, toestemming en onze wettelijke verplichtingen. 

4. Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens? 

Wacoya zal jouw gegevens nooit verkopen en andere partijen hebben geen toegang tot jouw gegevens. 

 

5. Waar bewaren we jouw persoonsgegevens? 

Jouw gegevens worden in België bewaard. 

 

6. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens? 

We bewaren jouw gegevens tot jij ons aangeeft dat we ze niet meer mogen bewaren.  


7. Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens? 

We doen er alles aan om jouw gegevens optimaal te beschermen. Toch kunnen we nooit een volledige garantie bieden. 

Zelf bewaren wij jouw persoonsgegevens op goed beveiligde en gecontroleerde computers. Wanneer we samenwerken met andere partijen, eisen we van hen eenzelfde niveau van beveiliging. Ondanks al onze inspanningen op dit vlak, kunnen wij de veiligheid en bescherming van jouw persoonsgegevens echter nooit volledig garanderen. 

8. Wat zijn jouw rechten als Gebruiker? 

We houden altijd rekening met de rechten die je hebt volgens de wet. Je kan foutieve gegevens laten verbeteren, ons vragen je gegevens niet te gebruiken voor direct marketing, enzovoort. 

Wacoya hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Bij het gebruik ervan houden wij rekening met de rechten die je hebt volgens de wet. Daarom zetten we ze hieronder allemaal op een rijtje. Je kan ons contacteren via de contactgegevens op www.wacoya.be om deze rechten uit te oefenen. 

Je kan inzage in je gegevens en een kopie vragen 

Je kan een overzicht vragen van de persoonsgegevens die we van jou bijhouden. 

Dit overzicht kan je rechtstreeks aanvragen bij de eigenaar van Wacoya.be via [email protected] 


We zullen je vragen je te identificeren aan de hand van de voorzijde van je identiteitskaart omdat we willen vermijden dat jouw gegevens worden doorgegeven of getoond aan derden. Na deze identificatie zullen we je dergelijk overzicht bezorgen. Gegevens die we niet nodig hebben voor deze identificatie mag je uitblanken op deze kopie. 

Je kan je gegevens verbeteren 

Je kan foutieve gegevens laten verbeteren en gegevens die niet langer relevant zijn ook laten verwijderen. Dit kan via hetzelfde proces als hierboven. 
 

Je kan vragen om de verwerking van je gegevens te beperken 

Je kan vragen om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken, rekening houdend met de algemene voorwaarden van Wacoya. 

Je kan bezwaar of verzet aantekenen 

Je kan bezwaar aantekenen tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing. Dit doe je makkelijk door ons dit te laten weten via email. Wij sturen je een bevestiging en halen je dan uit de database. 

Je kan vragen dat we jouw gegevens verwijderen 

Je kan vragen dat Wacoya jouw gegevens volledig verwijdert. Wanneer je dit doet zullen ook alle voordelen die je hebt vervallen. Dit recht kan je uitoefenen door ons te contacteren via onderstaande contactmogelijkheden. Het verwijderen van jouw persoonsgegevens kunnen we niet ongedaan maken. Daarom zullen we je steeds vragen je te identificeren aan de hand van een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart. Gegevens die we niet nodig hebben om je te identificeren, mag je onzichtbaar maken op de kopie. 

Klachten rond de behandeling van jouw persoonsgegevens? 

Heb je klachten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens? Contacteer hiervoor de eigenaar van Wacoya via [email protected] of 0479 62 22 07 

Wanneer hij je onvoldoende kan helpen, kan je steeds contact opnemen met de bevoegde autoriteiten. Ben je klant in België kan je terecht bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Ben je klant in Luxemburg dan kan je terecht bij de Luxemburgse Commission nationale pour la protection des données. 

 

9. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring 

Blijf op de hoogte van wijzigingen en lees deze Privacyverklaring regelmatig na. 

 

Onze dienstverlening groeit en evolueert voortdurend om jou de best mogelijke service te kunnen blijven aanbieden. Daarom zullen wij deze Privacyverklaring regelmatig bijwerken zodat deze steeds correct toegelicht hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Hoewel we ons best doen om je op wijzigingen attent maken, raden we toch aan om deze Privacyverklaring regelmatig te bekijken. Het is immers je eigen verantwoordelijkheid om aanpassingen op te volgen. 

Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 03/09/21