Impressum

De meeste van de wereldwijde wetten en regelgevingen voor telecommunicatie schrijven voor dat websites die niet strikt privé of persoonlijk gebruikt worden een impressum moeten hebben dat aan de wet voldoet. Hieronder vallen websites die een blog of teksten van journalistieke aard bevatten. Wacoya behoort hier ook toe. 


Dit betekent dat alle teksten en beelden (uitgezonderd diegene die toebehoren aan de webbuilder Jimdo) die op deze site staan eigendom zijn van Wacoya en wettelijk beschermd zijn. Voor gebruik van teksten en beelden die eigendom zijn van de site, kan kan u contact opnemen met Sarah Rillaert via [email protected] of 0479 62 22 07.